09 March

O B A V J E Š T E NJ E

Predavanja iz predmeta SOCIOLOGIJA za kampus  Doboj, održaće se u petak, 13.03.2020.g. od 14 časova     Studentska služba

24 January

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA TIJANA MILAČAK – FEM

Obavještavamo vas da će se 29.01.2020.godine, u 16:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “PERSPEKTIVNE USLUGE I KREDITIRANJE STANOVNIŠTVA IZAZOVI KREDITNOG PROCESA PROCEDURE RADA …

02 December

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo vas da će se u subotu, 07.12.2019. godine, održati nastava po rasporedu za ponedjeljak 30.12.2019. g.   UPRAVA UNIVERZITETA