Rezultati teorijskog dijela ispita iz Poslovne statistike,