21 January

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ZORAN TEŠANOVIĆ- FEM

Obavještavamo vas da će se 28.01.2019.godine, u 9:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “JAVNI DUG U BiH”, studenta osnovnih studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment …

21 January

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ERVIN OKANOVIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 30.01.2019.godine, u 11:00 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Marketing strategije”, studenta osnovnih studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment, …

26 November

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA JELENA NIKIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 03.12.2018.godine, u 16:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Kredit – najvažniji agregat finansijskih plasmana banke”, studenta osnovnih studija …

25 October

O B A V J E Š T E NJ E – KAMPUS DOBOJ

Obavještavaju se studenti treće i četvrte godine FEM i PA da će se predavanja kod prof. dr Mirka Savića održati  u utorak, 30.10.2018.g. po sljedećem rasporedu: od 11:00 h – …