06 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA JELENA MASTILOVIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 12.09.2019.godine, u 14:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Globalizacija i međunarodno bankarstvo”, studenta osnovnih studija Fakulteta za ekonomiju …

08 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA JANKOVIĆ BOJAN- FEM

Obavještavamo vas da će se 13.07.2019.godine, u 10:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “ANALIZA BILANSA NA PRIMJERU PREDUZEĆA “RAFINERIJA ULJA” A.D. MODRIČA”, studenta osnovnih studija …

04 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ADELA BAČINOVIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 12.07.2019.godine, u 15:45, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Bankarski poslovi – bankarski poslovi kao temelj privrednog poslovanja razvijenih …

04 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA BERNAD ŽIŽO – FEM

Obavještavamo vas da će se 12.07.2019.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Profitabilnost bankarskog sektora BiH u 2018.godini”, studenta osnovnih studija Fakulteta …

02 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MLADEN LAKIĆ- FEM

Obavještavamo vas da će se 10.07.2019.godine, u 9:30, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “NIKE I ZARA-UPOREDNA ANALIZA MARKETING STRATEGIJA”, studenta osnovnih studija Fakulteta za ekonomiju …

20 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA JASMINA TREPANIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 26.06.2019.godine, u 15:30, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama i pojedincima”, studenta osnovnih studija Fakulteta …

20 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA IZETA DURAKOVIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 26.06.2019.godine, u 14:45, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Municipalne obveznice”, studenta osnovnih studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment …

20 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MLADENKA NIKIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 26.06.2019.godine, u 14:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Forme elektronskog poslovanja banaka u Republici Srpskoj”, studenta osnovnih studija …