O Fakultetu

O Fakultetu

Nastavni planovi i programi studija na Fakultetu za ekonomiju i menadžment koncipirani su tako da se studenti obrazuju da poslovno misle, da se testiraju i ohrabruju da blagovremeno prepoznaju šanse i prijetnje u poslovnom ambijentu, respektujući pri tome poslovnu etiku i društvenu odgovornost savremenih korporacija, kao i da efektivno i efikasno implementiraju planske odluke. Vizija Fakulteta jeste da kroz superiorne nastavne planove i programe, uz pomoć uglednih profesora, te modernih nastavnih metoda, laboratorija, opreme, što prije, u ovom dijelu Evrope, postane prepoznatljivi lider u obrazovanju kompetentnih kadrova za savremenu dinamičku privredu i društvo.