01 May

O B A V J E Š T E NJ E – Doboj

Predavanja kod prof. dr Gordane Vukelić održaće se u subotu, 05.05.2018.g. po sledećem rasporedu: –         Procjena preduzeća i revizija od 11 h –         Finansijsko računovodstvo     od 12 h.   Studentska …

18 April

O B A V J E Š T E NJ E – za Doboj

Predavanja kod doc. dr Predraga Mirkovića održaće se u četvrtak, 26.04.2018. po sledećem rasporedu: –         od 11 h – Trgovinsko pravo, Privredno pravo –         od 14 h – Međunarodno trgovinsko …