Stari plan i program

Stari plan i program

Ekonomija i menadžment – (četvorogodišnje studije)

PRVA GODINA

SEMESTAR I

FOND

BOD

SEMESTAR II

FOND

BOD

Osnovi ekonomije – MAKROEKONOMIJA

3+2

8

Sociologija

3+2

8

Osnovi menadžmenta

3+3

8

Osnovi psihologije

3+2

8

Matematika za ekonomiste

3+3

8

Finansijsko računovodstvo

4+4

9

Osnovi informatike

3+3

6

Engleski jezik

1+3

5

Ukupno

23

30

Ukupno

24

30

DRUGA GODINA

SEMESTAR III

FOND

BOD

SEMESTAR IV

FOND

BOD

Marketing menadžment

4+2

9

Poslovne finansije

4+2

8

Organizaciono ponašanje

3+3

8

Strategijski menadžment

4+2

9

Privredno pravo

3+2

7

Poslovna statistika

4+2

8

Mikroekonomija

2+2

6

Engleski jezik

1+3

5

Ukupno

21

30

Ukupno

22

30

TREĆA GODINA

SEMESTAR V

FOND

BOD

SEMESTAR VI

FOND

BOD

Menadž. Informacioni sistem

3+2

8

Elektronsko poslovanje

3+2

8

Poslovno odlučivanje

3+2

7

Menadžment usluga

3+2

8

Upravljačko računovodstvo

3+2

8

Engleski jezik

1+3

5

Finansijska tržišta i berze

3+2

7

Izborni predmet

 

9

Ukupno 20 30 Ukupno

20-25

30

ČETVRTA GODINA

ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE SMJEROVE          SMJER OPŠTI MENADŽMENT

 

SEMESTAR VII

FOND

BOD

SEMESTAR VIII

FOND

BOD

Analiza bilansa

3+2

8

Međ. Menadžment i marketing

4+2

9

Bankarski menadžment

3+2

7

Upravljanje ljudskim resursima

2+2

8

Ekonomija i institucije EU

3+2

7

Engleski jezik

1+3

5

Izborni predmet

 

8

Diplomski rad

 

8

Ukupno

20-25

30

Ukupno

20-25

30

SMJER ZA EKONOMIJU SMJER ZA BANKARSTVO, BROKERE I OSIGURANJE

SEMESTAR VIII

FOND

BOD

SEMESTAR VIII

FOND

BOD

Monetarna ekonomija

4+2

9

Finansijsko pravo

3+2

8

Menadžment javnog sektora

4+2

8

Poslovanje brok. i osig.org.

3+2

9

Engleski jezik

1+3

5

Engleski jezik

1+3

5

Diplomski rad

 

8

Diplomski rad

 

8

Ukupno

20-25

30

Ukupno

20-25

30

SMJER ZA MARKETING SMJER ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

SEMESTAR VIII

FOND

BOD

SEMESTAR VIII

FOND

BOD

Međunarodni menadž. i market.

4+2

9

Strateški i finansijski menadž.

3+2

8

Menadžment prodaje

3+2

8

Procjena preduzeća i revizija

3+2

9

Engleski jezik

1+3

5

Engleski jezik

1+3

5

Diplomski rad

 

8

Diplomski rad

 

8

Ukupno

20-25

30

Ukupno

20-25

30

Za izborni predmet može se izabrati bilo koji predmet koji se sluša u toku ljetnog semestra na nekom od fakulteta/akademija Slobomir P Univerziteta.

Ekonomija i menadžment – trogodišnje studije

Prva godina

SEMESTAR I

FOND

BOD

SEMESTAR II

FOND

BOD

Osnovi
ekonomije
– Makroekonomija

3+2

8

Sociologija

3+2

8

Osnovi
menadžment

3+3

8

Osnovi
psihologije

3+2

8

Matematika
za ekonomiste

3+3

6

Finansijsko
računovodstvo

4+4

9

Osnovi informatike

3+3

8

Engleski
jezik

1+3

5

Ukupno

23

30

Ukupno

24

30

Druga godina

SEMESTAR III

FOND

BOD

SEMESTAR IV

FOND

BOD

Marketing
menadžment

4+2

9

Poslovne
finansije

4+2

8

Menadžment
informacioni sistem

3+2

8

Strategijski
menadžment

4+2

9

Privredno
pravo

3+2

7

Poslovna
statistika

4+2

8

Mikroekonomija

2+2

6

Engleski
jezik

1+3

5

Ukupno

22

30

Ukupno

22

30

Treća godina

SEMESTAR V

FOND

BOD

SEMESTAR VI

FOND

BOD

Ekonomija i institucije EU

3+2

7

Menadžment usluga

3+2

8

Finansijska
tržišta i berze

3+2

7

Elektronsko
poslovanje

3+2

8

Analiza
bilansa

3+2

8

Engleski
jezik

1+3

5

Menadžment
javnog sektora

4+2

8

Izborni predmet

 

9

Ukupno

21

30

Ukupno

20-25

30

Za izborni predmet može se izabrati bilo koji predmet koji se sluša u
toku ljetnog semestra na nekom od fakulteta/akademija Slobomir P Univerziteta.