SPU PRIJATELJ “MEĐUNARODNOG RUKOMETNOG TV TURNIRA ŠAMPIONA – DOBOJ”