SLOBOMIR P UNIVERZITET POTPISNIK DEKLARACIJE O PRISTUPANJU EVROPSKOJ POVELJI ZA ISTRAŽIVAČE