SARADNJA SLOBOMIR P UNIVERZITETA I MINISTARSTVA NAUKE I TEHNOLOGIJE