Rezultati završnog ispita kod prof. dr Ljiljane Jović