Rezultati popravnog kolokvijuma, Finansijska matematika