Rezultati ispita iz Poslovnog odlučivanja, Slobomir/Doboj