Rezultati II kolokvijuma, Poslovne finansije – Doboj