REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA BANKARSKI MENADŽMENT

master slobomir

REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA BANKARSKI MENADŽMENT

Autor: Ekonomija i Menadžment

16.11.2017.

SLOBOMIR P UNIVERZITET

FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT

ODJELJENJE DOBOJ

 

 

REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA BANKARSKI MENADŽMENT

 

Redni broj Ime i prezime studenta, broj indeksa Broj ostvarenih bodova
 1 IrmaMerzić 341/14 21
 2 Dragana Živković 338/14 18
 3 Dejan Đuranović 392/17 17,5
 4 Marijana Nesterović 395/17 13,5

 

Maksimalan broj mogućih bodova bio je22,5

Minimalan broj potrebnih bodova za polaganje kolokvijuma je 12

Predmetni nastavnik

Doc. dr Vitomir Slijepčević