Rezultati I kolokvijuma iz Poslovnih finansija, Doboj/Slobomir