Izmjena preliminarnog rasporeda predavanja za zimski semestar, odjeljenje u Doboju

Zgrada-Slobomir-P-Univerziteta-Doboj

Izmjena preliminarnog rasporeda predavanja za zimski semestar, odjeljenje u Doboju

Autor: Ekonomija i Menadžment

07.10.2016.

U prilogu možete preuzeti izmjenjeni preliminarni raspored predavanja za zimski semestar, u akademskoj 2016/2017 godini, za odjeljenje u Doboju.

preliminarni-raspored-3-

Kategorija: ,