Organizaciono ponašanje/Slobomir

Slider-02

Organizaciono ponašanje/Slobomir

Autor: Ekonomija i Menadžment

18.10.2014.

FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT
PORESKA AKADEMIJA

OBAVJEŠTENJE

NASTAVA IZ ORGANIZACIONOG PONAŠANJA ĆE SE UMJESTO U SRIJEDU 22.10. ODRŽATI U UTORAK 21.10. U 11.00 ČASOVA.

SLOBOMIR, 16.10.2014.
PREDMETNI ASISTENT

Kategorija: ,