Obavještenje za studente II i IV FEM-a i PA, odjeljenje Slobomir

Ouniverziteuspu003

Obavještenje za studente II i IV FEM-a i PA, odjeljenje Slobomir

Autor: Ekonomija i Menadžment

21.03.2015.

Obavještavaju se studenti II i IV FEM-a i PA u Slobomiru da će u ponedeljak 23.03. 2015. godine imati vježbe iz sljedećih predmeta prema navednom rasopredu:

Procjena i revizija preduzeća u 10:30h;

Poslovne finansije u 12:00h i

Strateški finansijski menadžment u 13:30h.

Vježbe iz predmeta kod mr Ljiljane Maksimović će biti održane u srijedu 25.03.2015. godine, po rasporedu i satnici u dogovoru sa predmetni asistentom.

 

Kategorija: ,