Najbolji radovi i projekti

Najbolji radovi i projekti

Tokom proteklih godina, pored brojnih seminarskih, diplomskih i master radova, studenti Slobomir P Univerziteta su radili na velikim i kavalitetnim projektima. Neke od njih vam predstavljamo u nastavku.

Studntknjia SPU osvojila nagradu Centralne banke BiH

 

Danijela MaksimovicStručni rad studentkinje Slobomir P Univerziteta, Danijele Maksimović, po odluci Stručne komisije Centralne banke Bosne i Hercegovine svrstan je među tri najbolja u zemlji.

Danijela Maksimović, bivša studentkinja Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta i sadašnji student na Master studijima našeg Univerziteta, osvojila je treću nagradu na Javnom konkursu za najbolje studentske istraživačke radove u oblasti monetarne politike i centralnog bankarstva, koji je raspisala Centralna banka Bosne i Hercegovine.„Prednosti i nedostaci valutnog odbora na putu pridruživanju EMU i eventualne izlazne strategije“ je ujedno i diplomski rad naše studentkinje, koji je među brojnim radovima iz cijele Bosne i Hercegovine Stručna komisija Centralne banke BiH odabrala među tri najbolja rada.

Pravo učešća na konkursu su imali studenti završnih godina na dodiplomskom i magistarskim studijima ekonomskih fakulteta u BiH. U skladu s profesionalnim protokolom, Centralna banka Bosne i Hercegovine prihvatila je samo originalni rad autora, koji su prilikom slanja rada potpisivali izjave i na taj način potrvđivali da je rad isključivo autorsko djelo, da nije prethodno objavljen, kao i da se ne razmatra niti u jednoj drugoj publikaciji za objavljivanje.

Dodjela nagrada bila je upriličena 22. novembra 2012. godine tokom konferencije pod nazivom “Living in the Neighbourhood of the Euro Area”, u prostorijama Centralne banke BiH.

seminar 22.11.2012 - 067

 

Slobomir P Univerzitet - Projekat za McDonalds 1PROJEKAT “MOGUĆNOST OTVARANJA MCDONALDS RESTORANA U BIH”

Grupa studenata Slobomir P Univerziteta je 2009. godine u okviru „Centra za poslovno učenje Slobomir P Univerziteta – CPO“ analizirala pitanje mogućnosti otvaranja McDonalds restorana u BiH. Zadatak CPO tima  je bio da u roku od 16 nedjelja odgovori na pitanje da li je, uopšte, opravdano (isplativo) da se otvori McDonald’s u Bosni i Hercegovini, a ako odgovor bude potvrdan, i da se da odgovor na pitanje gdje je najbolja lokacija za to i kako je to najbolje uraditi. Članovi tima su bili svjesni izazova koji je bio pred njima i od samog početka su krenuli u veoma ozbiljan istraživački i kreativni rad.

PROJEKAT STUDENATA SPU U SARADNJI SA STUDENTIMA UNIVERSITY OF WASHINGTON

Studenti druge godine Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta su tokom prvog semestra akademske 2004/2005. godine radili na zajedničkom projektu sa studentima završne godine University of Washington- Bothell iz SAD. Projekat se sastojao iz strategijske analize 8 kompanija iz Republike Srpske, BiH i pronalaženja rešenja za revitalizaciju njihovog poslovanja. Finalna faza projekta je realizovana veoma uspiješnim prezentacijama zajedničkih rješenja u Sijetlu (SAD) od 4. do 14. decembra 2004. godine i u Slobomiru i Doboju od 15. do 20. decembra 2004. godine.

TEMPUS projekat

Slobomir P Univerzitet je od 2011. godine je član velikog projekta InMusWB čiji pun naziv glasi “Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom”. Planirano je da projekat trajetri godine, a uloga Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta u ovom projektu podrazumjeva unapređenje postojećeg studijskog programa Opšta muzičke pedagogije (osnovne i master studije), izradu studije izvodljivosti novog programa doktorskih studija na Odsjeku za opštu muzičku pedagogiju, obuka nastavnika, štampanje i objavljivanje knjiga i priručnika, nabavku opreme za video i fono laboratoriju, nabavku literature za biblioteku, te implementaciju revidiranog studijskog programa i upis 10 studenta na osnovne i 5 studenata na master studije, organizovanje gostujućih predavanja, organizovanje seminara i radionica za nastavnike predškolskih ustanova i osnovnih škola, osnovnih i srednjih muzičkih škola i drugih srednjih škola. Dodatne informacije o ovom projektu mogu se pronaći na sajtu: http://inmuswb.net/