Menadžment ljudskih resursa, Rezultati I kolokvijuma