Master studije na Slobomir P Univerzitetu

master slobomir

Master studije na Slobomir P Univerzitetu

Autor: Ekonomija i Menadžment

31.07.2015.

Slobomir P Univerzitet obavještava sve zainteresovane kandidate da će i u  školskoj 2015/2016. godini biti organizovan upis na jednogodišnje master studije i poziva ih da se već sada prijave.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 73/10, 104/11 i 84/12), dozvolama za izvođenje studijskih programa izdatim od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS: 07.023/612-304/10, 07.023/612-304-1/10, 07.023/612-206-1/10, 07.023/602-8481/09, 07.023/602-8347/09 i 07.023/612-206/10 i rješenjem br. 07.023/612-2-1/12 Slobomir P Univerzitet obavještava sve zainteresovane kandidate da su počele

 PREDPRIJAVE ZA UPIS U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

NA JEDNOGODIŠNJE MASTER STUDIJE

 FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT

 • Finansije
 • Menadžment i marketing
 • Ekonomija

PORESKA AKADEMIJA

 • Poresko-finansijska analiza

PRAVNI FAKULTET

 • Pravno – teorijski smjer
 • Građansko – pravni smjer
 • Krivično – pravni smjer
 • Smjer za opštu bezbjednost

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 • Smjer za informacione sisteme
 • Smjer za računarske mreže i telekomunikacije

FILOLOŠKI FAKULTET

 • Jezički smjer
 • Književni smjer

AKADEMIJA UMJETNOSTI

 • Odsjek za muziku
  • Smjer za izvođačku umjetnost
  • Smjer za opštu muzičku pedagogiju
 • Odsjek za grafički dizajn

Iznos školarine na jednogodišnjim master akademskim studijima na svim fakultetima Slobomir P Univerziteta je 2.934 KM (1.500  evra), osim na Odsjeku za muziku Akademije umjetnosti gdje je školarina 3.912 KM (2.000 evra). Prijava i odbrana master rada se plaća 978 KM (500 evra) na svim fakultetima, osim na Odsjeku za muziku Akademije umjetnosti gdje se plaća 1.564 KM (800 evra).

U cijenu školarine su uključeni svi troškovi predavanja, prijavljivanja ispita, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu rada i jedna rata za odbranu rada).


Buy cheap Viagra online

Na Slobomir P Univerzitetu je formiran „Fond za talente i solidarnost” iz koga će biti izdvojena sredstva za stipendiranje 100 studenata i to:

 • umanjenje školarine od 15% za one koji su završili osnovne studije na nekom od fakulteta SPU – 50 stipendija
 • umanjenje školarine od 50% za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlović – 50 stipendija.

Pored navedenih stipendija studenti master studija Slobomir P Univerziteta imaju mogućnost da konkurišu za stipendije na opštinskom, gradskom, republičkom i državnom nivou, te da ravnopravno konkurišu i za brojne inostrane stipendije.

Više informacija možete pronaći na našem sajtu www.master.spu.ba ili putem telefona u Bijeljini 055 231 101 ili u Doboju na 053 209 621.

Kategorija: ,