02 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MLADEN LAKIĆ- FEM

Obavještavamo vas da će se 10.07.2019.godine, u 9:30, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “NIKE I ZARA-UPOREDNA ANALIZA MARKETING STRATEGIJA”, studenta osnovnih studija Fakulteta za ekonomiju …

20 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA JASMINA TREPANIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 26.06.2019.godine, u 15:30, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama i pojedincima”, studenta osnovnih studija Fakulteta …

20 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA IZETA DURAKOVIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 26.06.2019.godine, u 14:45, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Municipalne obveznice”, studenta osnovnih studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment …

20 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MLADENKA NIKIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 26.06.2019.godine, u 14:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Forme elektronskog poslovanja banaka u Republici Srpskoj”, studenta osnovnih studija …

20 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ERNA OKIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 26.06.2019.godine, u 16:15, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Mjesto i uloga privrednih subjekata na tržištu novca i tržištu …

28 May

OBAVJEŠTENJE KAMPUS DOBOJ-FEM, PA i PF

Predavanja kod doc. dr Predraga Mirkovića održaće se u četvrtak, 30.05.2019.godine, po sljedećem rasporedu: -13:00 h – Međunarodno trgovinsko pravo – 16:00 h – Trgovinsko pravo, Privredno pravo   i …

17 May

Simpozijum o korporativnom upravljanju

Obavještavamo sve zainteresovane profesore Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta da će se u periodu od 22. do 24. maja 2019. godine, održati 14. međunarodni Simpozijum o korporativnom upravljanju pod …