26 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA RAJKO ČUPIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 02.10.2019.godine, u 15:30, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “OROČENA ŠTEDNJA KAO OSNOVA DUGOROČNOG KREDITIRANJA STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ …

26 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MONIKA BARIŠIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 02.10.2019.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “VRSTE KREDITA”, studenta osnovnih studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment …

17 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ALMINA HADŽIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 25.09.2019.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “JAVNI ZAJAM”, studenta osnovnih studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment …

17 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MARIJANA KRŠIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 25.09.2019.godine, u 14:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Rizici i upravljanje rizicima u poslovnim bankama u Republici Srpskoj”, …

06 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA JELENA MASTILOVIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 12.09.2019.godine, u 14:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Globalizacija i međunarodno bankarstvo”, studenta osnovnih studija Fakulteta za ekonomiju …

08 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA JANKOVIĆ BOJAN- FEM

Obavještavamo vas da će se 13.07.2019.godine, u 10:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “ANALIZA BILANSA NA PRIMJERU PREDUZEĆA “RAFINERIJA ULJA” A.D. MODRIČA”, studenta osnovnih studija …