21 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA DARISA KURTANOVIĆA

Obavještavamo vas da će se 30.09.2020.godine, u 14:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: “Međunarodna i domaća regulativa za sprečavanje pranja novca”, studenta …

25 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ELMA AHMIĆ – FEM

Obavještavamo vas da će se 29.06.2020.godine, u 10:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “BANKARSKI POSLOVI I ULOGA KREDITA”, studenta osnovnih studija Fakulteta za …

09 March

O B A V J E Š T E NJ E

Predavanja iz predmeta SOCIOLOGIJA za kampus  Doboj, održaće se u petak, 13.03.2020.g. od 14 časova     Studentska služba