AKREDITACIONA KOMISIJA VEOMA USPJEŠNO OCJENILA RAD SLOBOMIR P UNIVERZITETA

Accreditation-Stamp

AKREDITACIONA KOMISIJA VEOMA USPJEŠNO OCJENILA RAD SLOBOMIR P UNIVERZITETA

Autor: Ekonomija i Menadžment

09.12.2014.

Slobomir P Univerzitet je od strane Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske dobio potvrdu da ispunjava uslove za akreditaciju visokoškolske ustanove. Akreditacija je potvrda standarda rada visokoškolske ustanove u skladu sa Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Akreditaciju Slobomir P Univerziteta izvršila je komisija za eksternu evaluaciju koju je imenovala Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske. Pripreme za proces eksterne evaluacije, dolazak i rad komisije su dugo trajale, a u njima su učestvovali studenti i zaposleni na Univerzitetu i poslovni partneri Univerziteta. Nakon uspješno okončanog procesa, Slobomir P Univerzitet je dobio izuzetno dobre ocjene u pogledu svih kriterijuma koji su vrednovani, i na taj način je potvrđen kvalitet dosadašnjeg rada Univerziteta.

 Izvještaj o eksternoj evaluaciji Univerziteta možete pogledati ovdje

Buy cheap Viagra online

.